Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.

Informacja o zmianie dokumentów abonenckich wynikająca z przepisów prawa obowiązujących wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 29 stycznia 2021r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

  •   zmieniono treść postanowienia § 2 ust. 9;
  •   zmieniono treść postanowienia § 8 ust. 4;
  •   zmieniono treść postanowienia § 8 ust. 11;

 

W zakresie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych:

  •   zmieniono treść postanowienia Rozdział Vb §24 ust. 3

 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 29 stycznia 2021r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

   

 

Załączniki:

1)       Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązująca od dnia 29 stycznia 2021 r.

2)       Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący od dnia 29 stycznia 2021r.

3)       Cennik usług ogólny

 

 

 

 

 

 

Wnioski i dokumenty

Oświadczenie o rekomendacji w promocji "Poleć znajomemu"